Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Klachtenregeling

De therapeut maakt met haar cliënt afspraken over de te volgen behandelwijze.

Ze doet er alles aan om op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar en bespreek datgene waarover u ontevreden bent in eerste instantie met de therapeut.

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Meer informatie  kunt u vinden op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/